Vervolg

Vervolg

Cursussen: Vervolg
Zo'n 14 jaar geleden zijn wij begonnen met onze techniekschool, omdat wij vonden dat er nauwelijks gewerkt werd aan techniek, het verbeteren van vaardigheden. De reguliere trainingen bij de club bestaan veelal uit 'gewone' partijspelen en er is niet of nauwelijks ruimte voor het onderdeel techniek.

De vervolg cursus volgt op de starters cursus, dat betekend niet dat als men de startcursusgedaan heeft, men automatisch doorgaat naar de vervolgcursus, dat is afhankelijk van het niveau die de speler heeft op dat moment (de school beoordeelt dit).

In deze cursus gaat het vooral om de techniek functioneel te maken; het oefenen met een beperkte verdediger tot volledige weerstand. Hierbij komen allerlei oefenvormen terug met richtingsveranderingen, passeer- en schijnbewegingen, het erbij komen van een verdediger en tot allerlei kleine positiespellen met wedstrijd echte vormen.

'Techniek kan je niet loskoppelen van inzicht; een matige uitvoering van techniek in de wedstrijd is niet alleen te wijten aan gebrek aan techniek, maar is een combinatie van inzicht en techniek. Het juist herkennen van situaties en het toepassen van de juistevaardigheden is belangrijk.

Wij gaan steeds uit van 3 fases in de wedstrijd voor de individuele speler aan de bal!! 1) kijkgedrag; het inschatten van situaties, waar zijn de medespelers/tegenstanders enwaar ligt de ruimte2)de keuze daarin: pass of actie 3)de uitvoering daarvan Door kleine positie- partijspellen worden verschillende wedstrijdsituaties gecreëerd waarinde wedstrijd het vertrekpunt is; in de wedstrijd worden spelers geconfronteerd met medespelers en tegenstanders en steeds veranderende situaties.

En dat gaan we trainen in de vervolgcursus; techniek onderhouden en verbeteren en toepassen in wedstrijd echte situaties.
Wat gaan we trainen?
Balbezit eigen speler
-techniek complexer maken, combinaties meerdere bewegingen en snelheid
-techniek onderhouden en verbeteren
-kijkgedrag (inzicht)
-tegenstander frontaal
-tegenstander van opzij
-tegenstander naast je
-tegenstander in je rug
-allerlei pass en trap, in teken van o.a. 'kijkgedrag' en 'doorbewegen'
-allerlei positie- en partijspellen met o.a. 'kijkgedrag', 'actie of samen', doorbewegen'
-techniek en inzicht komen samen.

error: Copyright Voetbalschoolhetverschil.nl !!